Om föreningen

Om föreningen

Flera i föreningen har vävt i många år. Några var tidigt med i kommunens verksamhet. År 2002 gavs tillfälle att på egen hand hyra stora ljusa lokaler på Hagavägen 3, samtidigt som föreningen Vävstugan SKYTTELN bildades.  Vi höll till där i 14 år till årsskiftet 2016/2017. Då gick flyttlasset till Scapas jättefina lokaler på Fabriksgatan 21.

Fr.o m vårterminen 2023 drivs Vävstugan SKYTTELN i samarbete med Medborgarskolan i Växjö.

Styrelseinfo

Vävstugan SKYTTELN är en ideell förening med 20 st medlemmar och med en styrelse bestående av :


Ordförande

Kassör

Sekreterare

Inköpare

Vävledare

Styrelsen väljs/omväljs ett år i taget på årsmötet, vanligen i februari.

Andra möten hålls normalt varannan månad.

Regler

Medlemmarna är indelade i 3 st vävlag: Vävlag 1, vävlag 2 och kvällskurs.

Medlemmarna kan ge förslag på nya vävar.

Medlemmarna kan ge förslag på nya medlemmar. Kan man inte väva, får man lära sig i vävstugan.

Vid ett måndagsmöte bestämmer medlemmarna genom röstning, vilken väv som ska sättas upp. Samtidigt bestäms vilket vävlag som ska sätta upp väven.

För vävlaget gäller att arbetet med att sätta upp en ny väv går före det egna vävandet.

Alla i vävlaget hjälps åt för att lära sig de olika momenten.

Är någon annan sysslolös, kan denna givetvis också hjälpa till.

Vävlaget är ansvarigt för att:

- Räkna fram varplängden

- Beställa erforderlig mängd varpgarn

- Varpa (Vid större vävar är det lämpligt att dela varpen i flera flätor)

- Väga varpen

- Förskeda

- Dra på varpen på vävstolen. OBS! 3m-snöre

- Gruppräkna

- Solva

- Skeda

- Knyta fram varpen och knyta upp tramporna

- Provväva

- Klippa ner

Normalt införskaffar varje medlem eget garn till inslaget.

I samråd med kassören räknas priset per meter varp ut, ev. inkluderas inslaget när vävstugan håller med detta.

När väven är klar tar vävlaget ned väven, klipper och mäter den, antecknar namn och längder på ett papper, som kassören ska ha.