Om föreningen

    Vävstugan Skytteln

Om föreningen

Flera i föreningen har vävt i många år. Några var tidigt med i kommunens verksamhet. År 2002 gavs tillfälle att på egen hand hyra stora ljusa lokaler på Hagavägen 3, samtidigt som föreningen Vävstugan SKYTTELN bildades.  Vi höll till där i 14 år till årsskiftet 2016/2017. Då gick flyttlasset till Scapas jättefina lokaler på Fabriksgatan 21.

Vävstugan SKYTTELN drivs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Styrelseinfo

Vävstugan SKYTTELN är en ideell förening med 18-20 st medlemmar och med en styrelse bestående av :


 • Ordförande
 • Vice ordförande/Internetansvarig
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Inköpare

Styrelsen väljs/omväljs ett år i taget på årsmötet, vanligen i februari.

Andra möten hålls normalt varannan månad.

Regler

 • Medlemmarna är indelade i 3 st vävlag: Vävlag 1, vävlag 2 och vävlag 3.
 • Medlemmarna kan ge förslag på nya vävar.
 • Medlemmarna kan ge förslag på nya medlemmar. Kan man inte väva, får man lära sig i vävstugan.
 • Vid ett måndagsmöte bestämmer medlemmarna genom röstning, vilken väv som ska sättas upp. Samtidigt bestäms vilket vävlag som ska sätta upp väven.
 • För vävlaget gäller att arbetet med att sätta upp en ny väv går före det egna vävandet.
 • Alla i vävlaget hjälps åt för att lära sig de olika momenten.
 • Är någon annan sysslolös, kan denna givetvis också hjälpa till.
 • Vävlaget är ansvarigt för att:

- Räkna fram varplängden

- Beställa erforderlig mängd varpgarn

- Varpa (Vid större vävar är det lämpligt att dela varpen i flera flätor)

- Väga varpen

- Förskeda

- Dra på varpen på vävstolen. OBS! 3m-snöre

- Gruppräkna

- Solva

- Skeda

- Knyta fram varpen och knyta upp tramporna

- Provväva

- Klippa ner

 • Normalt införskaffar varje medlem eget garn till inslaget.
 • I samråd med kassören räknas priset per meter varp ut, ev. inkluderas inslaget när vävstugan håller med detta.
 • När väven är klar tar vävlaget ned väven, klipper och mäter den, antecknar namn och längder på ett papper, som kassören ska ha.

Kontaktinformation

Fabriksgatan 21

342 32 Alvesta

info@vavstuganskytteln.se

Kontakta oss gärna!

Ordförande:  Gunborg Karlsson,  tel: 0730 669927

Kassör:         Ebba Olá, tel: 073 0892486