Vävstugan Skytteln

Väva är roligt!


Vi trivs när vi träffas i vävstugan! Var och en bidrar med gott humör.

Alla kan delta med förslag och frågor. Vi hjälper varandra efter bästa förmåga. 

Många frågor löser vi direkt vid kaffebordet.

Var och en får väva i sin egen takt, ingen stress.